banner3

Tillfälligt säljstopp SFRO:s Bygghandbok

Vi kommer att släppa en ny version av hemsidan och börja sälja boken online med hjälp av Klarna. Vecka 45 beräknas den nya versionen av hemsidan vara klar, och tills dess håller vi upp försäljningen av SFRO:s Bygghandbok.

SFROs remissvar av utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket

Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation, SFRO, är en politiskt obunden och ideell organisation som bildades i januari 1982 av "drabbade" entusiaster i syfte att möjliggöra registreringar av egenbyggda fordon.

 

Verksamheten består idag av besiktningar av amatörbyggda och ombyggda fordon, bullerprov samt företrädande av fordonsbyggarhobbyn. SFRO besiktigar cirka 400 fordon per år (Amatörbyggd bil och MC, ombyggd bil och MC), och besitter en unik kompetens när det gäller amatörbyggda fordon, som borgar för trafiksäkerhet inom fordonsgruppen.

 

Dessa fordon används väldigt sparsamt av dess ägare. Ändamålet är ej ett bruksfordon utan rent hobbybruk under sommarhalvåret.

 

De ombyggda fordonen har en tidigare identitet och har tidigare varit I original utförande. De amatörbyggda fordonen är egenbyggda (av enskild person för eget bruk) men kan också vara ett original fordon som byggts om för mycket. Ett exempel på dessa är sk “Solstads-bilar” (bilar ombyggda till biltransportbil, lättlastbil).

 

Rent generellt så har amatör- och ombyggda fordon en mycket låg körsträcka / år ,ca 100 mil enligt vår enkätundersökning 2008, och servas regelbundet av sina ägare. Det sker också väldigt sällan olyckor med dessa fordon.

SFRO anser att amatör- och ombyggda fordon skall ges besiktningsbefrielse oavsett årsmodell.

Däremot anser vi att dessa fordon ska genomgå en enklare typ av besiktning vid ägarbyte. Detta för att säkerställa konstruktion och trafiksäkerhet inför en ny ägare.

SFRO ställer självklart sin kompetens till förfogande om det skulle krävas en enklare kontroll av de, registrerade, amatörbyggda fordonen. SFRO har till hjälp, kopior av våra besiktningsunderlag och ett bildarkiv, som sträcker sig tillbaka till minst år 2002.

 

Vi har kvar det mesta av dokumentation, sedan starten 1982, dock dåliga papperskopior pga ålder.

 

För den som vill läsa vad vi svarat på, finns remissen i sin helhet här:

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/press/besiktningspaketet/utredningsuppdrag-besiktningspaketet.pdf

Ny lathund bil/MC

Ny lathund/PM framtaget som resultat av fordonshobbymötena mellan Transportstyrelsen, Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), Sveriges Motorcyklister (SMC), Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation (SFRO) och besiktningsorganen.
Syftet med PM är att förtydliga bedömningar och klassningar för olika typer av fordon, amatörbyggt, ombyggt och ändrat fordon.

 

Lathund bil >>

 

Lathund MC >>

SFRO vill ändra regler för effekt och belysning

SFRO har för avsikt att lämna en begäran om förändring i reglerna för amatörbyggt och ombyggt fordon till Transportstyrelsen. Ändringarna gäller maxeffekt och belysning.

Vårt första förslag är att den fasta gränsen på 15 kW/100 kg tjänstevikt tas bort, och att det istället blir SFRO som får avgöra max effekt. Det gör det lättare att välja en modern motor med bra avgasrening i sitt bygge.

Det andra förslaget är att kravet på E-märkt belysning för blinkers och bakljus tas bort, och ersätts med siktkrav motsvarande fordon av 1983 års modell eller äldre. Ändringen gör det enklare att välja en belysning som passar fordonet.

För att visa Transportstyrelsen att det finns ett behov av dessa förändringar, ber vi om hjälp från andra inom Fordonshobbyn. Skriv under och visa att ni stöder oss!

 

Vi har delat upp namninsamlingen i två olika, en för varje område.

 

Effekt - Till namninsamlingen >

Belysning - Till namninsamlingen >

 

Läs mer om vår begäran i dokumenten nedan (klicka för pdf-dokument):

 

Begäran om förenklade regler >

 

Bilaga med djupare förklaringar >

 

Rapport om farliga / dåliga Tilt-rattstänger

Rapport om farliga / dåliga Tilt-rattstänger. Läs mer i pdf-dokument >>

Underkategorier

På den här avdelningen finns det upplysningar om det mesta för bilbyggaren.

Här kommer även nyheter som bara gäller bilar finnas.

Och kom ihåg! Lyssna inte på rykten som finns i omlopp. Här på SFRO´s hemsida kommer du att få fakta...

 

På den här avdelningen finns det upplysningar om det mesta för mc och trike-byggaren.
Här kommer även nyheter som bara gäller mc och trike finnas.

Och kom ihåg! Lyssna inte på rykten som finns i omlopp. Här på SFRO´s hemsida kommer du att få fakta...

 

Aktuellt från SFRO, av allmän karaktär.

 

Copyright © 2017
Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation, Postadress: Dvärsättsvägen 35, 835 41 Dvärsätt