banner16

Bokbeställning från utlandet!!!

Vi skickar ej längre ut enstaka böcker till utlandet på grund av uteblivna betalningar. I Norge har Automobilia Bookshop i Oslo klivit på som återförsäljare och skickar på beställning, se återförsäljningskartan.

Copyright © 2017
Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation, Postadress: Dvärsättsvägen 35, 835 41 Dvärsätt