banner1

Ursprungskontroll

Transportstyrelsen tar över ursprungskontrollen frän Bilprovningen. Detta rör amatörbyggda, import och vissa ombyggda fordon. Frågor rörande ursprungskontroll kontakta Transportstyrelsen, kundtjänst Bilregistret 0771-14-15-16.

Copyright © 2017
Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation, Postadress: Dvärsättsvägen 35, 835 41 Dvärsätt