banner2

SFROs ståndpunkt om kortning av Corvette bakaxlar

SFRO har tagit fram riktlinjer runt vad som gäller då man vill korta (minska spårvidden) på Corvette bakaxlar (C4). 

 Läs mer här.

Copyright © 2017
Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation, Postadress: Dvärsättsvägen 35, 835 41 Dvärsätt