banner20

CAB-bygge


5 bilder på en Volvo 142 konverterad till cab med öppningsbara dörrar.

Bild 1 bild 2

Bakom plåten (i dörröppningen) finns det två två rörprofiler 25*50*2 , av god svetsbarhet. Dessa går från A-stolpe till B-stolpe, dvs de sticker in ca 150mm/sida mer än vad bilden visar. Viktigt är att allt svetsarbete utförs med en 3-fas svets ca 150 A. OBS! ANVÄND INTE EN 1-FAS SVETS.
Dessa går från A-stolpe till B-stolpe, dvs de sticker in ca 150mm/sida mer än vad bilden visar. Viktigt är att allt svetsarbete utförs med en 3-fas svets ca 150 A. ANVÄND INTE EN 1-FAS SVETS.

bild 3

Rörkryss mellan vänster och höger hjulhus. Behåll original förstyvningsplåt bakom ryggstödet (se bild). Använd rör ca 40*3, av god svetsbarhet. Bygg även en förstyvning tvärs hatthyllan gärna rörprofiler 25*50*2 , av god svetsbarhet.Copyright © 2017
Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation, Postadress: Dvärsättsvägen 35, 835 41 Dvärsätt