banner12

Kostnader SFRO

 

Information om SFROS´s avgifter. Alla avgifter är inklusive moms (25%).

 

Amatör- och ombyggt fordon bil: 
4500 kr. Avgiften är för bygg- och slutbesiktning samt upprättande av Fordonsbok.

 

Amatör- och ombyggt fordon MC: 
3000 kr. Avgiften är för bygg- och slutbesiktning samt upprättande av Fordonsbok. 

 

Intyg för ändrat fordon samt enklare ombyggt fordon (bil): 
2250 kr. Detta är en så kallad liten besiktning med upprättande av Fordonsbok rörande de ändrade delarna av fordonet . 
Det kan vara aktuellt för en enkel cabbning av en självbärande bil eller liknande. Inget återbesök.  


Tekniskt utlåtande (oftast påkallad av Besiktningsorganen) eller myndighet: 
900-2100 kr beroende på tidsåtgången. 
Kan vara identifiering och eller verifiering av fordon eller komponent.
Begränsat intyg då endast ett fåtal komponenter ändrats.

 

Bullerprov: inkl ett eventuellt omprov
1300 kr. Görs på importerade-, ombyggda-, och amatörbyggda fordon.

Kostnad för milersättning, flygplatshyra (för bullerprov) kan förekomma. Din SFRO representant upplyser om detta.


SFRO erbjuder:

Gediget kunnande av utbildade besiktningsmän och en trygghet under hela fordonets byggtid.
Vi tillhandahåller telefon-support under byggets gång samt rådgörande hjälp även innan uppstart av Ditt ärende.
Vi har en stabil Rikstäckande förening med långt över 30 års erfarenhet inom byggnation, konstruktion och teknisk konsultation,.
Vi är idag över 20 besiktningsmän som utför ca 500 uppdrag årligen.
Vår organisation har  goda kontakter med Transportstyrelsen, myndigheter och de olika besiktningsorganen då vi samarbetat med dessa i alla år. 
Du får även hjälp med eventuella överklagan och  dispensansökningar om sådant skulle behövas.

SFROs målsättning är att Du som byggare skall få den hjälp som krävs för att fordonet blir trafiksäkert och väl  fungerande, som sedan kan njutas av under många år.

Sedan är Ditt fordon naturligtvis försäkrat (helkostnads ersättning) under All SFROs provkörning. 
Detta för att framförning och provningen av fordonet skall kunna göras i naturlig trafikmiljö (på allmän väg) där det senare skall fungera och användas under många år.

 

Med vänliga hälsningar

SFRO

 

Copyright © 2017
Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation, Postadress: Dvärsättsvägen 35, 835 41 Dvärsätt