banner5

Uppdateringar boken

2012-04-21

Andra uppdateringen SFRO:s bygghandbok

Nu kommer de andra omgången justeringarna i SFROs nya bygghandbok.

De ändrade sidorna finns tillgängliga att ladda ned härifrån, i pdf-format. Du kan skriva ut dem och klistra in de rättade sidorna i din egen bygghandbok.

Din röda bok är up do date om du använder dessa ändringar!

Ändringar 1.2 bilar >>

Ändringar 1.2 MC >>

 


2012-04-14

Tillägg till SFRO:s bygghandbok

Här är ett tillägg till bygghandboken, som kommer att vara med i boken i kommande utgåvor. Den handlar om säkerhet i amatörbyggda elfordon.

Varsågod att ladda hem >>2010-04-30

Första uppdateringen SFRO:s bygghandbok

Nu kommer de första justeringarna i SFROs nya bygghandbok. Någon skiss har förtydligats, en del rekommendationer har beskrivits bättre och reglerna om chassinummer har ändrats (som vi tidigare berättat om på hemsidan).

De ändrade sidorna finns tillgängliga att ladda ned härifrån, i pdf-format. Du kan skriva ut dem och klistra in de rättade sidorna i din egen bygghandbok.

SFRO kommer att fortsätta att lägga ut justeringar på detta sätt. Om några år är det dags för nytryck av boken och då kommer alla ändringar att föras in. Då är det också dags för dig att köpa en ny bok - men tills vidare är din röda bok up do date om du använder dessa ändringar!

Ändringar bilar >>

Ändringar MC >>

 

 

Copyright © 2017
Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation, Postadress: Dvärsättsvägen 35, 835 41 Dvärsätt