VIKTIG INFORMATION TILL ALLA FORDONSÄGARE

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA FORDONSÄGARE, från MHRF och SFRO

I somras skickade EU-kommissionen ut sitt förslag där man föreslår att dagens direktiv ersätt med en förordning, dvs ett regelverk som är rättsligt bindande för medlemsländerna fullt ut.

Förslaget översatt till Svenska ser ni här. Det är svårläst och många sidor men en stor fara för vår fordonsrörelse. Läs här >>

Förslaget kommer väsentligt att påverka alla fordonsägare och alla ekonomiska aktörer.
Undantag finns för historiska fordon enligt samma regler som finns i direktivet om kontrollbesiktning 2014/45/EU. Det innebär att vår svenska 30 års regel kommer åsidosättas och det enskilda fordonet ska bedömas om det uppfyller kraven, när, hur och av vem är oklart. Reglerna kommer sannolikt att medföra om de tillämpas fullt ut att få fordon kommer finnas kvar när de blivit 30 år och att yngre fullt reparerbara fordon eller som är föremål för ändrat ombyggt, uppbyggt, amatörbyggt enligt dagens liberala svenska regler eller bara som reservdelar kommer kunna då anses utgöra avfall.

Det är långt gående skyldigheter som nu föreslås.

Kort kan det sammanfattas i fyra punkter

  1. Äganderätten till ditt fordon avgörs av myndighet efter en lång lista med bedömningskriterier.
  2. Kriterierna är huvudsakligen hämtade från Guideline no 9 avseende gränsöverskridande transporter av avfall, dvs de idag icke bindande bedömningskriterier från 2011 som 2017-2022 innebar att flera Länsstyrelser ansåg att fordon som fördes in eller skulle föras ut ur Sverige var avfall. Ni minns säkert mycket väl den skada som då drabbade enskilda, företag och samhället. Nu ska dessa icke-bindande bedömningskriterier bli lag, dvs i praktiken tvingande.
  3. Du ska givetvis känna till och själv förstå hur dessa kriterier ska tillämpas när du tex ska sälja ditt fordon och...
  4. Det styr även hur begagnade reservdelar ska tillhandahållas på marknaden och om de ens är tillåtna att sälja och av vem.

Men det är givetvis mer än så, en öppen fråga är vilken myndighet som ska avgöra och informera dig om att du är skyldig att lämna ifrån dig fordonet och vilka straff ska utdömas om du inte hörsammar uppmaningen eller på annat sätt inte följer förordningen.

Förslaget med bilaga bilagt och missivet från Regeringskansliet som önskar svar senast den 4 november. Det är Naturvårdsverket som är den kompetenta myndigheten i Sverige. Transportstyrelsen ska som sakkunnig lämna sina synpunkter under september till Naturvårdsverket.
FIVA jobbar med svar till kommissionen/EU och frågan kommer behandlas i vår Nordiskt-Baltiska Forum i oktober

Det är som alltid mycket att läsa och tolka, då det inte föreligger något redovisad bakomliggande arbete från EU, bara skälen och paragraferna.

Förutom vad EU-kommissionen nu vill genomföra är frågan vad avser Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter, Regeringen att göra och hur ser riksdagen på förslaget.

Med vänliga hälsningar,
Jan, MHRF

MHRF (https://mhrf.se/) lägger ned mycket resurser på detta. Aktuell information läggs upp på MHRFs hemsida löpande.

Vi från SFRO jobbar också med detta bla genom att tala med politiker.
Vill du ekonomiskt stödja MHRF (swish MHRF donation 123 408 54 37) .

Sprid detta genom att kontakta dina vänner och politiker.
Det är vår hobby som står på spel.

Förslaget översatt till svenska >>
Remiss av EU-kommissionens förslag >>
CRITERIA FOR DETERMINATION WHETHER A USED VEHICLE IS AN END- OF-LIFE VEHICLE >>
EXPLANATORY MEMORANDUM >>

Här nedan kommer konsekvensanalys från Naturvårdsverket, frågor från Transportstyrelsen, mmFaktapromemoria >>
Konsekvensanalys av EU:s förslag >>
Impact Assessmen report del 1 >>
Impact Assessmen report del 2 >>
Impact Assessmen report del 3 >>
Impact Assessmen report del 4 >>
Transportstyrelsens frågeställningar >>

Aktuellt från SFRO

MHRF Upprop mot ELV!
2023-10-26

”Förslaget till förordning berör köp, försäljning, rätten till ägande av fordon, delar och [ ... ]

Läs mer...
VIKTIG INFORMATION TILL ALLA FORDONSÄGARE
2023-10-13

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA FORDONSÄGARE, från MHRF och SFRO I somras skickade EU-kommissionen u [ ... ]

Läs mer...
Viktig information från MHRF
2023-09-24

Viktig information från MHRF Hej SFRO!
br/>I somras skickade EU-kommissionen ut sitt förslag där ma [ ... ]

Läs mer...