Bil

Här är aktuelltinlägg som rör bilbyggare.

Och kom ihåg! Lyssna inte på rykten som finns i omlopp. Här på SFRO´s hemsida kommer du att få fakta...

Regler bil utdrag 2018

När SFRO tog fram nya bygghandboken under 2005-2010 arbetade Transportstyrelsen samtidigt på nya regler för amatörbyggd och ombyggd bil. Av olika anledningar blev reglerna inte beslutade och det har också varit svårt att få besked om när de kommer. Därför har bygghandboken till viss del förklarat regler som inte gäller.

Därför har vi tagit fram ett utdrag, som beskriver de formella föreskrifterna för bil. Vi har också uppdaterat kapitlet om E85 eftersom tolkningarna där ändrats sedan bygghandboken skrevs.

Utdraget kan du nu ladda ned från vår hemsida, här>>

SFRO vill ändra regler för effekt och belysning

SFRO har för avsikt att lämna en begäran om förändring i reglerna för amatörbyggt och ombyggt fordon till Transportstyrelsen. Ändringarna gäller maxeffekt och belysning.

Vårt första förslag är att den fasta gränsen på 15 kW/100 kg tjänstevikt tas bort, och att det istället blir SFRO som får avgöra max effekt. Det gör det lättare att välja en modern motor med bra avgasrening i sitt bygge.

Det andra förslaget är att kravet på E-märkt belysning för blinkers och bakljus tas bort, och ersätts med siktkrav motsvarande fordon av 1983 års modell eller äldre. Ändringen gör det enklare att välja en belysning som passar fordonet.

För att visa Transportstyrelsen att det finns ett behov av dessa förändringar, ber vi om hjälp från andra inom Fordonshobbyn. Skriv under och visa att ni stöder oss!

Vi har delat upp namninsamlingen i två olika, en för varje område.

Effekt - Till namninsamlingen >

Belysning - Till namninsamlingen >

Läs mer om vår begäran i dokumenten nedan (klicka för pdf-dokument):

Begäran om förenklade regler >

Bilaga med djupare förklaringar >

 

Rapport om farliga / dåliga Tilt-rattstänger

Rapport om farliga / dåliga Tilt-rattstänger. Läs mer i pdf-dokument >>

Nytt om bullerprov på ombyggt fordon

Under hösten 2013 och början av 2014 har SFRO diskuterat bullerkrav för ombyggda fordon med Transportstyrelsen och besiktningsorganen. Dessa har förtydligat att vid ombyggnader som påverkar eller kan påverka ljudnivån (till exempel byte av motor) så ska bullerprov utföras, oavsett årsmodell på fordonet. Gränsvärdet är 84 dB(A) vid förbifartsprov.

SFROs önskemål har varit att äldre fordon ska undantas från dessa krav men så blev det alltså inte.

Ombyggnader som inte påverkar ljudnivån (endast ändring av kaross, som ombyggnad till cabriolet eller pickup) behöver inte bullerprovas. Om man vid motorbyte kan använda original avgassystem från donatorbilen så kan man också klara sig utan bullerprov.

Tänk på detta krav när du planerar ditt bygge och dina besiktningstider - bullerprov kan bara utföras på speciella platser, se http://www.sfro.com/index.php/sfro-sverige

 

Tillfälligt (?) stopp för ändrad motor i ombyggt fordon med E85! OBS Hävt 3/12 2013

OBS! Stoppet är hävt 3/12 2013!
Den 2/12 kom besked från FBB om att stoppet nedan hävs. Transportstyrelsen har haft ett samrådsmöte med branschorganisationerna och förklarat hur vi gemensamt kom fram till tolkningen, så nu är vi överens igen.
Alltså är det åter okej att i ett ombyggt fordon som E85-konverteras, även ändra på motorn i form av att montera turbo/kompressor och byta motorstyrsystem. Samma krav gäller som tidigare, dvs man ska ha lambdareglering och katalysator och klara avgaskrav motsvarande en vanlig bil med katalysator.
-------------
Tidigare information:

Frågan om E85 och ändrade motorer i ombyggt fordon (som turbokonvertering) togs upp till diskussion på det möte med hobbyfordonsgruppen (ett samarbetsmöte mellan besiktningsorgan, Transportstyrelsen och olika intresseorganisationer för hobbyfordon) som SFRO arrangerade 24 september 2013. Efter en hel del diskussion kom mötet fram till att den tolkning som gällt de de senaste åren, att det vid E85-konvertering i ombyggt fordon är möjligt att modifiera motorn genom att till exempel turbo eller kompressor monteras skulle fortsätta gälla.
Den 17 oktober fick SFROs ordförande Gustaf Ridderstolpe ett brev från FBB (FordonsBesiktningsBranschen, en av två branschorganisationer för besiktningsorganen) där man meddelade att man i samråd med Swetic (den andra branschorganisationen) beslutat att begära ett allmänt råd i frågan från Transportstyrelsen.
Man har också beslutat att tills vidare underkänna liknande byggen, i väntan på svar från Transportstyrelsen.
Det betyder att vi måste informera våra kunder om att det tills vidare är stopp för detta.
SFRO kommer att arbeta för att det fortsatt ska vara möjligt att registrera ombyggda fordon anpassade för drift på det miljöanpassade drivmedlet E85 med ombyggda motorer. Försvinner den möjligheten försvinner också möjligheten att överhuvudtaget registrera ett fordon av årsmodell 1976 eller nyare med ändrad motor. Då försvinner också den effekt som reglerna haft de senaste åren, att uppmuntra byggare att välja E85 som bränsle för sitt fordon.

Aktuellt från SFRO

Viktig information från MHRF
2023-09-24

Viktig information från MHRF Hej SFRO!
br/>I somras skickade EU-kommissionen ut sitt förslag där ma [ ... ]

Läs mer...
Föreläsning om motorcykelombyggnad
2023-08-25

SFRO kommer att ha en föreläsning på Blixt& dunder i Malmö den 23/9, om hur man går tillvä [ ... ]

Läs mer...
SFRO på Gotland
2023-06-28

SFRO informationsträff SFRO kommer till Gotland den 9:e juli och vänder tillbaka till fastlandet  [ ... ]

Läs mer...