Tillfälligt (?) stopp för ändrad motor i ombyggt fordon med E85! OBS Hävt 3/12 2013

OBS! Stoppet är hävt 3/12 2013!
Den 2/12 kom besked från FBB om att stoppet nedan hävs. Transportstyrelsen har haft ett samrådsmöte med branschorganisationerna och förklarat hur vi gemensamt kom fram till tolkningen, så nu är vi överens igen.
Alltså är det åter okej att i ett ombyggt fordon som E85-konverteras, även ändra på motorn i form av att montera turbo/kompressor och byta motorstyrsystem. Samma krav gäller som tidigare, dvs man ska ha lambdareglering och katalysator och klara avgaskrav motsvarande en vanlig bil med katalysator.
-------------
Tidigare information:

Frågan om E85 och ändrade motorer i ombyggt fordon (som turbokonvertering) togs upp till diskussion på det möte med hobbyfordonsgruppen (ett samarbetsmöte mellan besiktningsorgan, Transportstyrelsen och olika intresseorganisationer för hobbyfordon) som SFRO arrangerade 24 september 2013. Efter en hel del diskussion kom mötet fram till att den tolkning som gällt de de senaste åren, att det vid E85-konvertering i ombyggt fordon är möjligt att modifiera motorn genom att till exempel turbo eller kompressor monteras skulle fortsätta gälla.
Den 17 oktober fick SFROs ordförande Gustaf Ridderstolpe ett brev från FBB (FordonsBesiktningsBranschen, en av två branschorganisationer för besiktningsorganen) där man meddelade att man i samråd med Swetic (den andra branschorganisationen) beslutat att begära ett allmänt råd i frågan från Transportstyrelsen.
Man har också beslutat att tills vidare underkänna liknande byggen, i väntan på svar från Transportstyrelsen.
Det betyder att vi måste informera våra kunder om att det tills vidare är stopp för detta.
SFRO kommer att arbeta för att det fortsatt ska vara möjligt att registrera ombyggda fordon anpassade för drift på det miljöanpassade drivmedlet E85 med ombyggda motorer. Försvinner den möjligheten försvinner också möjligheten att överhuvudtaget registrera ett fordon av årsmodell 1976 eller nyare med ändrad motor. Då försvinner också den effekt som reglerna haft de senaste åren, att uppmuntra byggare att välja E85 som bränsle för sitt fordon.