Aktuellt från SFRO

Och kom ihåg! Lyssna inte på rykten som finns i omlopp. Här på SFRO´s hemsida kommer du att få fakta...

Här är samtliga aktuelltinlägg, oavsett kategori...

Rapport om farliga / dåliga Tilt-rattstänger

Rapport om farliga / dåliga Tilt-rattstänger. Läs mer i pdf-dokument >>

Nytt om bullerprov på ombyggt fordon

Under hösten 2013 och början av 2014 har SFRO diskuterat bullerkrav för ombyggda fordon med Transportstyrelsen och besiktningsorganen. Dessa har förtydligat att vid ombyggnader som påverkar eller kan påverka ljudnivån (till exempel byte av motor) så ska bullerprov utföras, oavsett årsmodell på fordonet. Gränsvärdet är 84 dB(A) vid förbifartsprov.

SFROs önskemål har varit att äldre fordon ska undantas från dessa krav men så blev det alltså inte.

Ombyggnader som inte påverkar ljudnivån (endast ändring av kaross, som ombyggnad till cabriolet eller pickup) behöver inte bullerprovas. Om man vid motorbyte kan använda original avgassystem från donatorbilen så kan man också klara sig utan bullerprov.

Tänk på detta krav när du planerar ditt bygge och dina besiktningstider - bullerprov kan bara utföras på speciella platser, se http://www.sfro.com/index.php/sfro-sverige

 

Tillfälligt (?) stopp för ändrad motor i ombyggt fordon med E85! OBS Hävt 3/12 2013

OBS! Stoppet är hävt 3/12 2013!
Den 2/12 kom besked från FBB om att stoppet nedan hävs. Transportstyrelsen har haft ett samrådsmöte med branschorganisationerna och förklarat hur vi gemensamt kom fram till tolkningen, så nu är vi överens igen.
Alltså är det åter okej att i ett ombyggt fordon som E85-konverteras, även ändra på motorn i form av att montera turbo/kompressor och byta motorstyrsystem. Samma krav gäller som tidigare, dvs man ska ha lambdareglering och katalysator och klara avgaskrav motsvarande en vanlig bil med katalysator.
-------------
Tidigare information:

Frågan om E85 och ändrade motorer i ombyggt fordon (som turbokonvertering) togs upp till diskussion på det möte med hobbyfordonsgruppen (ett samarbetsmöte mellan besiktningsorgan, Transportstyrelsen och olika intresseorganisationer för hobbyfordon) som SFRO arrangerade 24 september 2013. Efter en hel del diskussion kom mötet fram till att den tolkning som gällt de de senaste åren, att det vid E85-konvertering i ombyggt fordon är möjligt att modifiera motorn genom att till exempel turbo eller kompressor monteras skulle fortsätta gälla.
Den 17 oktober fick SFROs ordförande Gustaf Ridderstolpe ett brev från FBB (FordonsBesiktningsBranschen, en av två branschorganisationer för besiktningsorganen) där man meddelade att man i samråd med Swetic (den andra branschorganisationen) beslutat att begära ett allmänt råd i frågan från Transportstyrelsen.
Man har också beslutat att tills vidare underkänna liknande byggen, i väntan på svar från Transportstyrelsen.
Det betyder att vi måste informera våra kunder om att det tills vidare är stopp för detta.
SFRO kommer att arbeta för att det fortsatt ska vara möjligt att registrera ombyggda fordon anpassade för drift på det miljöanpassade drivmedlet E85 med ombyggda motorer. Försvinner den möjligheten försvinner också möjligheten att överhuvudtaget registrera ett fordon av årsmodell 1976 eller nyare med ändrad motor. Då försvinner också den effekt som reglerna haft de senaste åren, att uppmuntra byggare att välja E85 som bränsle för sitt fordon.

Spärrade Besiktningsblanketter Mc !!!!!

 

Besiktningsblanketter med nummer M2516-M2525 är spärrade av SFRO, har du en pågående besiktning med dessa blankettnummer ber vi er ta kontakt med Ordf. Gustaf Ridderstolpe. Tel. 070-4274356

Fordonshistoriska rörelsen

Info från MHRFs hemsida

Naturvårdsverkets förslag är ett hot mot den fordonshistoriska rörelsen!

Just nu är det många som kontaktar Motorhistoriska Riksförbundet angående Naturvårdsverkets redovisning "Uttjänta bilar och miljön". Här finns nämligen åtgärdsförslag som kan göra den fordonshistoriska kulturgärningen brottslig.

Naturvårdsverket har av regeringen fått i uppdrag att redovisa hur omhändertagandet av uttjänta bilar och bildelar fungerar i praktiken samt föreslå åtgärder för att uppnå målen för producentansvaret och förbättra efterlevnaden av reglerna. Bland åtgärderna finns förslag som i värsta fall skulle kunna innebära att det kan bli brottsligt att ta emot och demontera en bil för att kunna återanvända reservdelar. Anledningen är att kommunerna idag inte kan skilja på yrkesmässig verksamhet och ren hobbyverksamhet.

Motorhistoriska Riksförbundet bevakar denna och övriga frågor i Naturvårdsverkets redovisning mycket noga och förstår allvaret och de risker detta innebär för den fordonshistoriska rörelsen. Dialog förs med politiker och representanter för berörda myndigheter samt Miljödepartementet som i höst beräknas ta beslut. Förslagen får inte godkännas i sin nuvarande utformning och Naturvårdsverket bör öppet redovisa vad illegal bilskrotning står för samt utreda konsekvenserna av förslaget.


Information om hur ärendet fortskrider kommer att läggas ut på MHRFs hemsida. Naturvårdsverkets förslag kring uttjänta fordon och miljön - MHRF - Motorhistoriska riksförbundet som uppdateras löpande.

Motorhistoriska Riksförbundet noterar att ett folkligt uppror sprider sig över landet, bland annat via Facebook (som närmar sig *15 900 medlemmar!) och en webbaserad protestlista
Upprop: STOPPA skrotbilsberedningens förslag Genast
* siffrorna är från 1 augusti 2012
(nu med fler än *10 600 underskrifter!).

Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF

Aktuellt från SFRO

MHRF Upprop mot ELV!
2023-10-26

”Förslaget till förordning berör köp, försäljning, rätten till ägande av fordon, delar och [ ... ]

Läs mer...
VIKTIG INFORMATION TILL ALLA FORDONSÄGARE
2023-10-13

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA FORDONSÄGARE, från MHRF och SFRO I somras skickade EU-kommissionen u [ ... ]

Läs mer...
Viktig information från MHRF
2023-09-24

Viktig information från MHRF Hej SFRO!
br/>I somras skickade EU-kommissionen ut sitt förslag där ma [ ... ]

Läs mer...