PLANERING    ›    BYGGARBETE    ›    BYGGBESIKTNING    ›    URSPRUNGSKONTROLL    ›    MER BYGGARBETE    ›    SLUTBESIKTNING    ›    BULLERPROV    ›    REGISTRERINGSBESIKTNING

Besiktningsprocessen

Ett fordonsbygge kan grovt delas in i en arbetsgång med åtta moment. Vi har försökt illustrera detta genom ett flöde som också återkommer i en undermeny nedanför huvudmenyn. Se också figuren nedan, som har klickbara rubrikbilder som genvägar. Under varje moment beskrivs respektive process och på flera sidor finns undermenyer i toppen ovanför artikeln.

Allt detta beskrivs mer i detalj i SFRO:s nya Bygghandbok, som kan köpas via våra återförsäljare eller online här på hemsidan.
 

Planeringpil Genom att planera bygget väl, kan du ofta slippa en hel del problem ...
Byggarbete
pil
Den första tidens byggarbete handlar om att få ihop en stomme och det som krävs för att kunna göra en byggbesiktning ...
Byggbesiktning
pil
Byggbesiktningen gör vi på ett ”rullande chassi”, och meningen med byggbesiktningen är att vi ska kunna kontrollera att du är på rätt väg ...
Urpsrungskontroll
pil
Det är i samband med ursprungskontrollen som fordonet formellt sett får sin identitet ...
Mer byggarbete
pil
 Slutarbeten och rättningar av eventuella brister upptäckta i byggbesiktningen. Fordonet ska vara helt klart innan slutbesiktningen.
Slutbesiktning
pil
Vid slutbesiktning ges ett protokoll och handlingar som är nödvändiga underlag för enskilt godkännande eller registreringsbesiktning ...
Bullerprov
pil
Amatörbyggda fordon och de flesta ombyggda fordon behöver också ett bullerprov utfört.
EnskiltGodk När allt ovan är klart, så är det dags att få fordonet registrerat.

 

Och kostnaderna hos SFRO hittar du här >>

Aktuellt från SFRO

Viktig information från MHRF
2023-09-24

Viktig information från MHRF Hej SFRO!
br/>I somras skickade EU-kommissionen ut sitt förslag där ma [ ... ]

Läs mer...
Föreläsning om motorcykelombyggnad
2023-08-25

SFRO kommer att ha en föreläsning på Blixt& dunder i Malmö den 23/9, om hur man går tillvä [ ... ]

Läs mer...
SFRO på Gotland
2023-06-28

SFRO informationsträff SFRO kommer till Gotland den 9:e juli och vänder tillbaka till fastlandet  [ ... ]

Läs mer...