PLANERING    ›    BYGGARBETE    ›    BYGGBESIKTNING    ›    URSPRUNGSKONTROLL    ›    MER BYGGARBETE    ›    SLUTBESIKTNING    ›    BULLERPROV    ›    REGISTRERINGSBESIKTNING

Besiktningsprocessen

Ett fordonsbygge kan grovt delas in i en arbetsgång med åtta moment. Vi har försökt illustrera detta genom ett flöde som också återkommer i en undermeny nedanför huvudmenyn. Se också figuren nedan, som har klickbara rubrikbilder som genvägar. Under varje moment beskrivs respektive process och på flera sidor finns undermenyer i toppen ovanför artikeln.

Allt detta beskrivs mer i detalj i SFRO:s nya Bygghandbok, som kan köpas via våra återförsäljare eller online här på hemsidan.
 

Planeringpil Genom att planera bygget väl, kan du ofta slippa en hel del problem ...
Byggarbete
pil
Den första tidens byggarbete handlar om att få ihop en stomme och det som krävs för att kunna göra en byggbesiktning ...
Byggbesiktning
pil
Byggbesiktningen gör vi på ett ”rullande chassi”, och meningen med byggbesiktningen är att vi ska kunna kontrollera att du är på rätt väg ...
Urpsrungskontroll
pil
Det är i samband med ursprungskontrollen som fordonet formellt sett får sin identitet ...
Mer byggarbete
pil
 Slutarbeten och rättningar av eventuella brister upptäckta i byggbesiktningen. Fordonet ska vara helt klart innan slutbesiktningen.
Slutbesiktning
pil
Vid slutbesiktning ges ett protokoll och handlingar som är nödvändiga underlag för enskilt godkännande eller registreringsbesiktning ...
Bullerprov
pil
Amatörbyggda fordon och de flesta ombyggda fordon behöver också ett bullerprov utfört.
EnskiltGodk När allt ovan är klart, så är det dags att få fordonet registrerat.

 

Och kostnaderna hos SFRO hittar du här >>

Aktuellt från SFRO

Bygghandboken 2.0
2022-04-19

Nu säljer vi SFRO:s nya Bygghandbok 2.0 online. Boken är helt omarbetad med nya avsnitt om bestäm [ ... ]

Läs mer...
Bygghandboken pausar försäljningen
2022-02-21

I avvaktan på den nya upplagan av SFRO:s Nya Bygghandbok pausar vi försäljningen av den gamla upp [ ... ]

Läs mer...
SFRO firar 40 år
2022-02-21

I år är det faktiskt hela 40 år sedan SFRO startades upp. Tack vare några eldsjälars hårda arb [ ... ]

Läs mer...