PLANERING    ›    BYGGARBETE    ›    BYGGBESIKTNING    ›    URSPRUNGSKONTROLL    ›    MER BYGGARBETE    ›    SLUTBESIKTNING    ›    BULLERPROV    ›    REGISTRERINGSBESIKTNING

Slutbesiktning

Vid slutbesiktningen ska fordonet vara ”klart”, i samma skick som när det ska registreringsbesiktas.

Fordonet skall, om möjligt, vara vägt fram / bak / totalt. De flesta SFRO-besiktningsmän har tillgång till våg och kan hjälpa dig.

- Fram och bakvagnsinställning skall vara klart.

- Glöm inte att ha rätt lufttryck i däcken och se till att det finns tillräckligt med drivmedel för en ordentlig provkörning.

- Kontrollera att alla delar är ordentligt fastmonterade.

Vid slutbesiktningen kontrolleras eventuella anmärkningar från byggbesiktningen, och de delar som inte var klara då. Helheten, slutmontering och allmänt utförande är också saker vi går igenom. Slutbesiktningen avslutas med provkörning, som innehåller manöverprov och bromsprov. SFRO har en försäkring som täcker både fordonet och SFROs besiktningsman under provkörningen. Ditt fordon behöver alltså inte ha en annan, giltig, trafikförsäkring.

Efter slutbesiktningen får du ett protokoll. Om det finns några anmärkningar, så kan de kontrolleras av besiktningsorganet vid registreringsbesiktningen – förutsatt att det är enklare saker. Mer avancerade fel, till exempel problem med bromsarna, måste kontrolleras av SFRO när de är åtgärdade. Den efterkontrollen ingår i vår besiktningsavgift.
När fordonet är godkänt vid slutbesiktningen, skickas det på intern kvalitetskontroll inom SFRO – när den är klar, får du ett underlag för registreringsbesiktng/enskilt godkännande hemskickat. Det behöver du ha med dig, i original, till besiktningsorganet.

document

 

Gå till nästa moment pil right

Aktuellt från SFRO

Bygghandboken 2.0
2022-04-19

Nu säljer vi SFRO:s nya Bygghandbok 2.0 online. Boken är helt omarbetad med nya avsnitt om bestäm [ ... ]

Läs mer...
Bygghandboken pausar försäljningen
2022-02-21

I avvaktan på den nya upplagan av SFRO:s Nya Bygghandbok pausar vi försäljningen av den gamla upp [ ... ]

Läs mer...
SFRO firar 40 år
2022-02-21

I år är det faktiskt hela 40 år sedan SFRO startades upp. Tack vare några eldsjälars hårda arb [ ... ]

Läs mer...