Lathund för avgasregler / motorbyte / växellådsbyte

 

Reglerna som påverkar motorbyte kan delas in i två huvuddelar – avgasregler och regler som rör effekt och vridmoment.

Med de nya reglerna 20070501 så gäller olika avgasregler för motorbyte beroende på om bilen klassas som ombyggt fordon eller inte. Det är mycket viktigt att minnas och för många så är det nödvändigt att få bilen som ombyggt fordon om man ska kunna regga med motorbytet. Från och med 1993 (ändrad gräns vid årsskiftet 2007/08!) års modell är det i praktiken enda chansen.

Som tidigare har årsmodellen också inverkan. Som förut har 1975 och äldre års modell enklaste reglerna. 1976- och nyare har tuffare regler och från 1992/93 är det ännu hårdare. Men observera att det är registreringsdatum (”tagen i bruk”) som avgör stoppdatumet.

Lathunden innehåller info om bil som inte är ombyggt fordon (avgaskrav), info om bil som är ombyggt fordon (avgaskrav), info om växellådsbyte, och sist gränser för vridmoment och effekt.

 

AVGASREGLER

BIL SOM INTE ÄR OMBYGGT FORDON

Årsmodell 1975 och äldre

Årsmodell 1975 och äldre har fortfarande inget krav på avgascertifierad motor, vilket betyder att där kan man fritt byta/ändra motor (men regbesiktning krävs!) så länge man ligger inom gränserna för effekt och vridmoment.

 

Årsmodell 1976-1992 (nytt slutdatum)

Om man byter till en motor UTAN katalysator behövs ett avgasintyg från tillverkaren (av motorn). Intyget är ofta svårt eller omöjligt att få!

Om man byter till en motor MED katalysator behövs inget avgasintyg. Motorn ska tas som ett ”paket” från en bil med kat och ska ha lambdastyrd insprutning etc – och den ska klara utsläppsprovet vid kontrollbesiktning. Man kan alltså inte ”katalysatorkonvertera” en motor.

För dieselmotor gäller däremot bara att motorn ska ha fungerande köldstartsanordning och klara utsläppsprovet vid kontrollbesiktning.

Stoppdatumet är att bilen ska vara tagen i bruk före 1 januari 1993 för att bytet ska vara möjligt. Årsmodell är alltså inte viktigast utan det är när bilen är reggad. En ”tidig” 1993:a kan alltså vara OK att byta motor i, men inte en ”sen” (reggad under 1993). Viktigt!

Observera också gränserna för effekt och vridmoment.

 

Årsmodell 1993 (regdatum) och nyare

Numera krävs ett helt nytt avgascertifikat, dvs bilen måste avgastestas i den körcykel som används. Det är ett dyrt och komplicerat test som man som privatperson i praktiken inte kan få genomfört. Det är alltså i praktiken omöjligt att byta motor i detta fall!

 

BIL SOM ÄR OMBYGGT FORDON

Årsmodell 1975 och äldre

Årsmodell 1975 och äldre har fortfarande inget krav på avgascertifierad motor, vilket betyder att där kan man fritt byta/ändra motor så länge man ligger inom gränserna för effekt och vridmoment

 

Årsmodell 1976 och nyare (bensinmotor)

Om man byter till en motor UTAN katalysator behövs ett avgasintyg från tillverkaren (av motorn). Intyget är ofta svårt eller omöjligt att få!

Om man byter till en motor MED katalysator behövs inget avgasintyg. Motorn ska tas som ett ”paket” från en bil med kat och ska ha lambdastyrd insprutning etc – och den ska klara utsläppsprovet vid kontrollbesiktning. Man kan alltså inte ”katalysatorkonvertera” en motor.

Detta gäller alltså från 1976 års modell och framåt, ingen gräns för hur ”ny” bilen får vara.

Vid SFROs möte med ASB och VV 20070921 förtydligades att motorn bara får ändras/modifieras i den grad som krävs för att få ned den i nya bilen. Det kan till exempel handla om modifierat oljetråg, insugs och avgas/grenrör. I vissa fall också flytt av tändfördelare men det är mer osäkert. Inga tillsatskomponenter tillåts – man får alltså inte trimma, montera turbo, kompressor eller liknande. Inte heller byta insprutningen mot en eftermarknadsinsprutning. Observera dock undantagsregler för ombyggt fordon som samtidigt E85-konverteras, prata med din besiktningsman om den saken.

Observera också gränserna för effekt och vridmoment.

 

Årsmodell 1980-99 (dieselmotor)

Inget avgasintyg krävs men motorn ska ha köldstartanordning och klara avgaskontrollen vid kontrollbesiktning. Det betyder i praktiken att en ”produktions”-dieselmotor från motsvarande årsmodell eller nyare är okej. Observera att 1999 år sista årsmodellen som man kan byta till dieselmotor i!

Observera också gränserna för effekt och vridmoment.

 

VÄXELLÅDSBYTE


Från och med 1989 års modell kan man säga att växellådan och bilens utväxling ”ingår i” avgascertifikatet, alltså att växellådan påverkar avgasreningen. Speciellt viktigt är det med byte mellan manuell låda och automatlåda eller vice versa.

I ombyggt fordon ska det alltid vara OK att byta växellåda.

I bil som inte är ombyggt fordon, är det OK att byta från manuell till automat eller vice versa, om bilen är registrerad före 1/1 1993. Från och med 1993 krävs avgasintyg från tillverkaren (svårt att få!).

 

GRÄNSER FÖR VRIDMOMENT OCH EFFEKT

Ingen direkt ändring jämfört med tidigare men förtydliganden:

För bil som INTE är ombyggt fordon gäller:
  • Den effekt/det vridmoment som tillverkaren intygat som max (se listan vi fått ut)
  • Om ingen uppgift finns från tillverkaren så har Bilprovningen i Teknisk handbok skrivit att effektökning med 20% och vridökning med 10% normalt godtas. Observera att det gäller utifrån bilens originalmotor, INTE utifrån starkaste motoralternativet i modellen!

 

För bil som ÄR ombyggt fordon gäller som tidigare:
  • Den effekt/det vridmoment som tillverkaren intygat som max.
  • Om ingen uppgift finns från tillverkaren kan effektökning med 20% och vridökning med 10% normalt godtas. Observera att det gäller utifrån bilens originalmotor, INTE utifrån starkaste motoralternativet i modellen!
  • Alternativt kan max 15kW/100kg tjänstevikt godtas om bilen konstruktionsmässigt är OK


Tänk också på att kolla om tillverkaren har intygat några maxeffekter/vridmoment – om SFRO ska kunna tillåta mer effekt/vrid än så när bilen reggas som ombyggt fordon, måste den också vara ändrad så att höjningen motiveras.

Aktuellt från SFRO

Viktig information från MHRF
2023-09-24

Viktig information från MHRF Hej SFRO!
br/>I somras skickade EU-kommissionen ut sitt förslag där ma [ ... ]

Läs mer...
Föreläsning om motorcykelombyggnad
2023-08-25

SFRO kommer att ha en föreläsning på Blixt& dunder i Malmö den 23/9, om hur man går tillvä [ ... ]

Läs mer...
SFRO på Gotland
2023-06-28

SFRO informationsträff SFRO kommer till Gotland den 9:e juli och vänder tillbaka till fastlandet  [ ... ]

Läs mer...