Skip to main content

CAB-bygge

Bilder på en Volvo 142 konverterad till cab med öppningsbara dörrar.

Bakom plåten (i dörröppningen) finns det två två rörprofiler 25*50*2 , av god svetsbarhet. Dessa går från A-stolpe till B-stolpe, dvs de sticker in ca 150mm/sida mer än vad bilden visar. Viktigt är att allt svetsarbete utförs med en 3-fas svets ca 150 A. OBS! ANVÄND INTE EN 1-FAS SVETS.
Dessa går från A-stolpe till B-stolpe, dvs de sticker in ca 150mm/sida mer än vad bilden visar. Viktigt är att allt svetsarbete utförs med en 3-fas svets ca 150 A. ANVÄND INTE EN 1-FAS SVETS.

Rörkryss mellan vänster och höger hjulhus. Behåll original förstyvningsplåt bakom ryggstödet (se bild). Använd rör ca 40*3, av god svetsbarhet. Bygg även en förstyvning tvärs hatthyllan gärna rörprofiler 25*50*2 , av god svetsbarhet.

3-punktsbälte

Sedan flera år tillbaka krävs 3-punktsbälte även i enkla cabbar. Den övre fästpunkten för bältet måste sitta tillräckligt högt, så bältet löper över axeln. Bygger man på till exempel Volvo 740, som har låga sidor på karossen, måste man bygga upp ett fäste för bältet, gärna också sänka stolarna. Alternativt kan man montera stolar med inbyggda bälten (finns på en del fabrikscabbar). Ett riktvärde är att övre fästpunkten för bältet helst ska sitta minst 530 mm över höftkulan, när man sitter i stolen. Bilderna nedan är exempel på Volvo 740/940 med godkända bälteslösningar.