Skip to main content

Besiktningsprocessen

Ett fordonsbygge kan grovt delas in i en arbetsgång med åtta moment. Vi har försökt illustrera detta genom ett flöde med utfällbara rubriker, se nedan. Under varje moment (rubrik) beskrivs respektive process. Allt detta beskrivs mer i detalj i SFRO:s nya Bygghandbok, som kan köpas via våra återförsäljare eller online här på hemsidan.

Klicka på respektive rubrik.

1. Planering

Genom att planera bygget väl, kan du ofta slippa en hel del problem. Fundera på vad du vill bygga för slags fordon, vad som är viktigt för dig. Kontrollera att det du vill göra ryms inom de regler som finns, och ta gärna reda på om det är något speciellt du behöver tänka på. Ta gärna kontakt med SFRO när din plan börjar formas – då kan vi hjälpa dig att tänka rätt.

2. Byggarbete

Den första tidens byggarbete handlar om att få ihop en stomme och det som krävs för att kunna göra en byggbesiktning. Vid byggbesiktningen vill vi se ett ”rullande chassi” (läs mer om vad det betyder under ”Byggbesiktning”) men du behöver kanske redan nu provmontera saker som ska sättas dit senare i bygget. Har du frågor eller funderingar så kan du kontakta oss, gärna med bilder, så kan vi ge dig tips och råd om hur du kan komma vidare.

3. Byggbesiktning

Byggbesiktningen gör vi på ett ”rullande chassi” (läs mer i undermenyerna för Bil respektive MC), och meningen med byggbesiktningen är att vi ska kunna kontrollera att du är på rätt väg – innan du byggt fast dig i felaktiga lösningar eller kostat på en dyr lackering. Det är också ett utmärkt tillfälle att ställa frågor om bygget, och få tips och råd om hur du kan lösa olika utmaningar.

Till byggbesiktningen behöver du ha fordonets specifikation ganska klar för dig (men allt behöver inte vara helt spikat), och du behöver ha materialspecifikation och/eller intyg på vitala delar. Vid byggbesiktningen betalas vår besiktningsavgift (se prislista) som även täcker slutbesiktningen.

Kom ihåg att besiktningen är personlig, vilket innebär att om fordonet säljs mellan SFROs byggbesiktning och slutbesiktning, måste den nya ägaren göra en ny SFRO-besiktning. Vi har en tidsgräns på 5 år från byggbesiktning till slutbesiktningen. Skulle du inte hinna få klart så kontakta din SFRO besiktningsman.

I samband med byggbesiktningen utfärdar SFRO ett  identitetsbevis för fordonet. Detta ger dig möjlighet att försäkra fordonet.

4. Ursprungskontroll

Ursprungskontroll ansöker du om hos Transportstyrelsen (gäller endast amatörbyggt fordon). Det är i samband med ursprungskontrollen som fordonet formellt sett får sin identitet – identitetsnummer, eller chassinummer/ramnummer.

Använd Transportstyrelsens elektroniska tjänst för att ansöka, och skicka in de handlingar som krävs. Normalt sett är det identitetsbeviset i original(som du får i samband med byggbesiktning), och en kopia på SFROs besiktningsprotokoll. Dessutom vill Transportstyrelsen ha kvitton eller liknande på vitala delar.

För bilar önskas kvitto eller motsvarande på:

 • Chassi
 • Kaross
 • Motor/växellåda
 • Axlar
 • Eventuellt bromssystem

För motorcyklar är det:

 • Ram
 • Motor
 • Växellåda.

Om du använder delar från ett komplett fordon, behöver registreringsnummer eller annan uppgift om fordonets identitet finnas med på köpehandlingen.
Saknar du kvitton, skriv en förklaring om varför de saknas. Till exempel ”Jag har byggt ramen själv, motorn har jag ägt länge (kvitto saknas)”.
Ursprungskontrollen kan du söka direkt efter byggbesiktningen.
Tänk på att ursprungskontrollen är giltigt i 5 år.

5. Mer byggarbete

Efter byggbesiktningen, så går arbetet vidare. Åtgärda eventuella anmärkningar du fick vid byggbesiktningen. Oftast kontrolleras de vid slutbesiktningen men ibland krävs en extra kontroll – den ingår förstås i vår besiktningsavgift!

Nu är det bara att fortsätta bygga – till slutbesiktningen ska fordonet vara klart, i samma skick som till registreringsbesiktning. Precis som tidigare är du förstås välkommen att ställa frågor till SFRO under byggtiden.

När fordonet börjar vara färdigt, försök hitta sätt att provköra det, försiktigt, på ett avlyst område. Du får inte köra ditt oregistrerade fordon på väg. Var speciellt noga med att kontrollera så bromssystemet fungerar som det ska (inga läckage).

6. Slutbesiktning

Vid slutbesiktningen ska fordonet vara ”klart”, i samma skick som när det ska registreringsbesiktas.

Fordonet skall, om möjligt, vara vägt fram / bak / totalt. De flesta SFRO-besiktningsmän har tillgång till våg och kan hjälpa dig.

- Fram och bakvagnsinställning skall vara klart. Alla vätskor skall vara fyllda, dels för vägningen, dels för körbarheten. Glöm inte att kontrollera motor-, växellåds- och axel-olja.

- Glöm inte att ha rätt lufttryck i däcken och se till att det finns tillräckligt med drivmedel för en ordentlig provkörning.

- Kontrollera att alla delar är ordentligt fastmonterade.

När fordonet är godkänt vid slutbesiktningen, skickas det på intern kvalitetskontroll inom SFRO – när den är klar, får du ett underlag för registreringsbesiktng/enskilt godkännande hemskickat. Det behöver du ha med dig, i original, till besiktningsorganet.

Vid slutbesiktningen kontrolleras eventuella anmärkningar från byggbesiktningen, och de delar som inte var klara då. Helheten, slutmontering och allmänt utförande är också saker vi går igenom. Slutbesiktningen avslutas med provkörning, som innehåller manöverprov och bromsprov. SFRO har en försäkring som täcker både fordonet och SFROs besiktningsman under provkörningen. Ditt fordon behöver alltså inte ha en annan, giltig, trafikförsäkring.

Efter slutbesiktningen får du ett protokoll. Om det finns några anmärkningar, så kan de kontrolleras av besiktningsorganet vid registreringsbesiktningen – förutsatt att det är enklare saker. Mer avancerade fel, till exempel problem med bromsarna, måste kontrolleras av SFRO när de är åtgärdade. Den efterkontrollen ingår i vår besiktningsavgift.

7. Bullerprov

Amatörbyggda fordon och de flesta ombyggda fordon behöver också ett bullerprov utfört. Provet skall visa att fordonet uppfyller de krav som finns. Provet behöver göras på en godkänd plats, eftersom det handlar om ett förbifarts-prov i fart. Alla SFROs besiktningsmän utför bullerprov, se kartan eller listan över besiktningsmän för vem som passar dig.
I vissa fall kan bullerprovet göras i samband med slutbesiktningen (om provplats finns tillgänglig), men inte alltid. Prata med din SFRO-besiktningsman om hur ni löser just ditt fall.

Eftersom bullerprov inte krävs för alla fordon, så ingår inte det i besiktningsavgiften. Se aktuell prislista för mer information.

8. Enskilt godkännande / registreringsbesiktning

När allt ovan är klart, så är det dags att få fordonet registrerat. En amatörbyggd bil ska genomgå det som kallas enskilt godkännande, men det är i praktiken samma sak som en registreringsbesiktning.

Boka en tid hos ”ditt” besiktningsorgan (men det är inte alla stationer som utför dessa besiktningar). Se till att ta med dig bevis om godkänd ursprungskontroll (gäller endast amatörbyggt fordon).

Besiktningsstationen kan kräva in kvitto på följande delar. Detta gäller endast ombyggt fordon. Amatörbyggt fordon har redan uppvisat detta vid ansökan om ursprungskontroll.

 1. Ram om bärande ram finns,
 2. Chassi om fordonet är uppbyggt på ett chassi,
 3. Karosseri om fordonet har sådant,
 4. Hjulaxlar om det inte rör sig om en motorcykel,
 5. Motor, och
 6. Eventuell växellåda.

Kontrollera med ”din” station om de vill ha detta.
Om man inte har kvitton ska det räcka med en skriftlig förklaring.

Skulle det vara så att du får problem vid registreringsbesiktning eller enskilt godkännande, kontakta SFRO så försöker vi hjälpa dig om det är möjligt.

Till slut, då ditt fordon är registrerat – kom ihåg att köra det, och njuta av det. Det är på vägen fordonen hör hemma!